RECEPTIONENS ÖPPETTIDER

Från datum

 

15/6-2015: kl 10:00 - 22:00

 

17/8-2015: kl 10:00 - 20.00

 

1/9-2015: kl

 

ORDNINGSREGLER

 

STÄDNING

 

Stugan ska lämnas i städat skick. Ej städad stuga debiteras. Vid användande av serviceköket på området ska ni städa efter er.

 

RÖKNING

 

Rökförbud råder i alla stugor och servicehus. Påträffas stuga där rökning skett kommer ni debiteras för sanering.

 

HUSDJUR

 

Husdjur är tillåtna i stugorna. Observera att husdjur EJ får ligga i sängar, rastas på campingens område samt ej vistas på stranden.

 

RÄTTIGHETER

 

Om ni har klagomål bör ni framföra dem till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under er vistelse bör anmälas omgående så vi får chans att rätta till dem.

 

SKYLDIGHETER

 

Ni måste vårda boendet / campingtomten väl och följa de bestämmelser som gäller. Ni ansvarar själva för alla skador som uppstår på boendet och dess inventarier.

 

Hotings Camping

 

Västra Hoting 325, 830 80 Hoting

 

+46 (0)671-102 48

 

info@hotingscamping.se

 

Copyright Hotings Camping 2015